Privacyverklaring

Wat doen wij met jouw gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website (www.boterham.nl) en de daarop ontsloten dienstverlening van de onderneming Boterham.nl.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarom we deze gegevens verwerken, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Wie is Wie?

Als je in dit privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van de website www.boterham.nl en gerelateerde subdomeinen van het domein boterham.nl.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we de onderneming Boterham.nl geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08197736. 

En met ‘website’ wordt bedoeld www.boterham.nl en gerelateerde subdomeinen van het domein boterham.nl.

Welke gegevens verzamelen we?

Het hangt van de situatie af welke persoonsgegevens we vastleggen en welke reden we hiervoor hebben. Hieronder beschrijven we de ‘wat’ en ‘waarom’ per situatie:

Als je onze Website bezoekt

Bezoekersstatistieken

We verzamelen geanonimiseerd gegevens over de bezoekers van onze website www.boterham.nl. We meten dan bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat een pagina bezocht heeft, en vanaf welke pagina’s die bezoekers zijn doorverwezen. 

We verzamelen statistieken om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de behoefte van de website bezoekers.

We hebben onze analytics tool privacy vriendelijk ingesteld volgens de richtlijn van Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is de tool waarmee we je een persoonlijke aanbieding kunnen laten zien met de ‘privacy-first’ gedachte ingesteld. Je kunt hier meer over lezen op onze partners pagina.

We plaatsen hiervoor cookies. Je kunt in onze cookieverklaring lezen welke dat zijn.

Logbestanden

Net als de meeste websites en services die je bezoekt via het Internet, wordt er bij jouw bezoek aan onze website bepaalde informatie verzameld en opgeslagen in logbestanden. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, Internet Protocol (IP) adressen, informatie over systeem configuratie, URL’s van verwijzende pagina’s, lokale en taalvoorkeuren.

Dit wordt door onze webhost gedaan om de website technisch mogelijk te maken, en de beveiliging ervan te kunnen garanderen.

Als je contact met ons opneemt

Contact Informatie

Als je contact met ons opneemt, via bijvoorbeeld e-mail, een webformulier of social media dan registreren we je persoonsgegevens. In de meeste gevallen gaat het dan om je naam, e-mail adres en eventuele andere informatie die je meestuurt. We registreren soms ook je bedrijfsnaam, en welke webbrowser of het apparaat dat je gebruikt. We gebruiken die gegevens om je vraag te beantwoorden of je de Ondersteuning te kunnen leveren waar je om vraagt. Ondersteuning is onderdeel van het uitvoeren van onze overeenkomst.

We verzoeken je om geen gevoelige persoonsgegevens naar ons te sturen zoals een creditcardnummer of een wachtwoord. Wanneer je dit wel doet brengen we je hiervan op de hoogte, verwijderen we het bericht uit ons systeem en nemen we deze niet in behandeling.

Als je je inschrijft voor Boterham Mail

Contact Informatie

We vragen en verzamelen persoonlijke informatie, alleen met jouw toestemming, wanneer jij een inschrijfformulier op onze website instuurt en je inschrijving op Boterham Mail bevestigd.

Om Boterham Mail en interactieve functies mogelijk te maken sturen we de gegevens gegevens naar onze partners. Een voorbeeld hiervan is dat je naam en e-mail adres worden opgeslagen bij de partner die onze e-mail nieuwsbrief mogelijk maakt. Je kunt meer lezen over onze partners op onze partners pagina.

Als je een Cursus bij ons volgt

Account Informatie

Wanneer je je inschrijft als cursist op onze website, of op een andere manier een cursus bij ons volgt, verzamelen we persoonlijke informatie die jij aan ons geeft zoals naam en e-mailadres. Wij maken een gebruikersaccount voor jou aan in onze cursusomgeving, waarvoor je zelf een wachtwoord in kunt stellen. Je wachtwoord is voor ons niet zichtbaar, die wordt versleuteld opgeslagen. 

Wij mogen jou e-mails versturen over onze website en gerelateerde cursus(sen), registraties, downloads, bijlages, cursus content, jouw cursus vooruitgang en andere updates. Wij mogen ook jouw e-mailadres gebruiken om jou te informeren over veranderingen in de cursus, enquete of onderzoek over jouw gebruik en om jouw mening te verzamelen.

Persoonlijke en bedrijfs informatie

Om onze dienst aan jou te leveren, maken en versturen wij facturen. Wij vragen jou om persoonlijke en bedrijfsinformatie, zoals (bedrijfs)naam en adres, om aan de door de belastingdienst gestelde eisen te voldoen.

Betaal informatie

Je bent niet verplicht om betaalinformatie aan ons te geven, tenzij en totdat je besluit om een productaankoop (bv. cursus) te doen. Wanneer je je inschrijft voor een betaald product, is het nodig om ons te voorzien van jouw betaalinformatie. Wij gebruiken daarvoor een beveiligde betaalomgeving die wordt mogelijk gemaakt door een externe betaaldienstverlener. 

De betaalinformatie die je in moet sturen voor de betaling is afhankelijk van de betaalmethode die je kiest. Bijvoorbeeld, bij betaling via iDeal wordt om een rekeningnummer gevraagd. Wij hebben via onze externe betaaldienstverlener inzage in naam en rekeningnummer van die betaling. Wij hebben geen inzage in creditcardnummers, en we slaan zelf geen gevoelige betaalinformatie op in onze eigen systemen.

Overige Situaties

Persoonlijke en bedrijfs informatie

In de meeste gevallen ontvangen we jouw persoonsgegevens van jou persoonlijk. Soms verkrijgen we ze via openbare registers of openbare bronnen. Voorbeelden hiervan zijn het handelsregister van KvK of social media.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van jou. Wij verzoeken je dan ook deze gegevens niet te verstrekken.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Boterham.nl verzamelt, bewaart en gebruikt jouw persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze website en bijbehorende diensten.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of ondersteuning beperkt bruikbaar.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen van de Europese privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

Specifieker worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden voor de Boterham.nl cursus dashboard op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
 • Voor het afrekenproces, versturen van facturen en andere administratieve doeleinden;
 • Het leveren van ondersteuning;
 • Boterham Mail;
 • Het bezoeken van de website;
 • Om contact met jou te kunnen hebben, bijvoorbeeld bij Ondersteuning

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig om onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Hoe vragen wij jou om toestemming?

Als je onze Website bezoekt

Als je onze website bezoekt gaan we er van van uit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Als je contact met ons opneemt

Als je contact met ons opneemt gaan we er van van uit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Als je je inschrijft voor Boterham Mail

Als je de inschrijving voor Boterham Mail nog niet eerder  bevestigd hebt sturen we je een e-mail met een bevestigingslink op het moment dat je een Boterham Mail inschrijfformulier instuurt. We vragen je in die e-mail om je Boterham Mail inschrijving te bevestigen. Als je op de bevestigingslink klikt bevestig je daarmee je inschrijving voor Boterham Mail. 

We e-mailen je geen Boterham Mail materiaal voordat je toestemming hebt gegeven. En je kunt na het geven van toestemming op elk moment deze toestemming weer intrekken door je uit te schrijven via de uitschrijf link die onderaan elke mail toegevoegd wordt. We versturen je na uitschrijven geen Boterham Mail materiaal meer.

Als je een Cursus bij ons volgt

Bij het afreken proces van een Cursus wordt je gevraagd akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Door het afreken proces te voltooien gaan we een overeenkomst aan. We verwerken daarbij je persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw privacy?

De privacywetgeving geeft je een aantal rechten.

Je kunt ons vragen om:

 • de persoonsgegevens die we van jou verwerken in te zien
 • de persoonsgegevens die we van jou verwerken aan te passen
 • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken
 • je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit)
 • je eerder gegeven toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken

Het recht van dataportabiliteit is alleen geldig voor persoonsgegevens waar we jouw toestemming voor hebben om vast te mogen leggen, en hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Na het intrekken van jouw toestemming verwijderen we jouw persoonsgegevens, tenzij we je gegevens nodig hebben voor een ander doel waar geen toestemming voor nodig is. Een voorbeeld van zo’n doel is de fiscale bewaarplicht waarbij de wet ons verplicht om o.a. de factuurgegevens voor een bepaalde duur te bewaren in onze administratie.

Zo kun je gebruik maken van je rechten

Je kunt deze dingen doen om gebruik te maken van je rechten:

Als je onze Boterham Mail e-mails niet meer wilt ontvangen, kun je je toestemming intrekken door te klikken op een afmeldlink die onderaan elke Boterham Mail e-mail staat. Je ontvangt daarna geen Boterham Mail gerelateerde e-mail meer van ons. Als het via die link niet lukt, neem dan contact met ons op per e-mail, dan voeren we jouw afmelding handmatig door.

Als je iets in wil zien, gewijzigd of verwijderd wil hebben met betrekking tot je Boterham.nl cursus account, neem dan contact met ons op per e-mail.

Ook voor alle andere zaken met betrekking tot je rechten kun je contact met ons opnemen.

We kunnen je vragen om je te identificeren, voordat we je verzoek behandelen. Wanneer we je verzoek behandelen krijg je binnen 30 dagen een reactie.

Privacyklacht melden

Als je een klacht hebt over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, dan willen we je vragen om dit te melden via [email protected]. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Ook heb je het recht om je klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens op de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welk bewaartermijn van persoonsgegevens hanteren wij?

We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

De fiscale bewaarplicht verplicht ons om factuurgegevens en de stappen die eraan vooraf gaan 10 jaar te bewaren.

Stuur je ons een testimonial, en plaatsen we die op de Website na jouw goedkeuren, dan verwijderen we deze als je daarom vraagt.

Analytische gegevens op gebruikersniveau bewaren we maximaal 14 maanden.

 

Hoe worden de gegevens beveiligd?

De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Onthoud dat geen enkele verzendmethode via Internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. De absolute veiligheid ervan kunnen we dus niet garanderen, niemand kan dat.

Wat wij doen

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit

 • het up-to-date houden van onze hardware en software systemen
 • het actief op zoek zijn naar kwetsbaarheden in onze systemen
 • het pro-actief weren van (mogelijk) kwaadwillenden
 • het toepassen van hashing algoritmes op de wachtwoorden van onze cursisten
 • het voeren van een sterk wachtwoordbeleid
 • de toepassing van SSL-encryptie
 • beveiliging van dataopslag

Voor de hardware en de software services die wij zelf gebruiken om Boterham.nl mogelijk te maken eisen wij gebruik van SSL-encryptie. Waar mogelijk is ook twee-staps authenticatie toegepast.

Ook staan we open voor meldingen van kwetsbaarheden in onze systemen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via [email protected]. We proberen die kwetsbaarheden dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wat jij kunt doen

Zelf kun je ook een aantal dingen doen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken nog beter te beveiligen.

Wij raden je aan om een sterk en uniek wachtwoord te gebruiken voor de cursusomgeving van Boterham.nl, en om je login gegevens nooit te delen met anderen. 

Daarnaast is het over het algemeen raadzaam om

 • de software van je apparaten regelmatig te updaten naar de nieuwste versies waarbij bekende beveiligingslekken gedicht zijn. Soms is de software van oudere apparaten niet meer te updaten en is het vervangen van hardware noodzakelijk om beveiliging te kunnen garanderen.
 • je apparaten en e-mail te beschermen met een sterk wachtwoord, en waar mogelijk ook twee-staps authenticatie
 • kritisch te zijn over wie je toegang geeft tot je apparaten en je gegevens

Wat moeten jij en wij doen als er een datalek is?

Als er een ernstig datalek is die betrekking heeft op jouw gegevens, dan brengen wij jou en Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte. Als het gaat om login gegevens dan resetten we de wachtwoorden van getroffen accounts. 

Met wie delen we je gegevens?

Boterham.nl zal jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verhuren of verkopen aan derden.

Je kunt in onze lijst met partners lezen met welke derden we jouw persoonsgegevens delen om onze diensten aan jou te kunnen leveren.

We hosten en verwerken persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Een aantal van onze partners slaan gegevens op buiten de EER. Op de lijst van partners kun je lezen welke dat zijn en waar zij gegevens opslaan. De partners kun je bekijken op deze pagina: https://www.boterham.nl/partners.

En wij zullen ook jouw persoonsgegevens delen met betrokken instanties als wetgeving ons hiertoe verplicht, bijvoorbeeld in geval van strafrechtelijk en/of fraude onderzoek.

Links naar andere websites

Onze website en cursus omgeving kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd.

Zodra je onze website www.boterham.nl of subdomeinen van het domein boterham.nl verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, word je niet langer beheerst/geleid door deze privacyverklaring of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Als je op een link van derden klikt, word je naar de website van die derde partij geleid. Wij raden jou ten zeerste aan om de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van website of services van derden.

Wat gebeurt er bij wijzigingen van deze Privacyverklaring?

Wij kunnen soms ons privacybeleid wijzigen.
Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken die betrekking hebben op jou, dan brengen wij jou daarvan ruim van tevoren op de hoogte via e-mail of onze website.

Heb je vragen of feedback?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Boterham.nl, stuur ons dan  een e-mail op [email protected]

Ook staan we open voor je suggesties om ons privacybeleid sterker te maken.

Contactpersoon Privacyzaken

Nadine Atmo

[email protected]

Contactgegevens Boterham.nl

Koophandel nummer 08197736

Nadine Atmo

[email protected]

Versie 2.1, Februari 2021